Kajak utrka – 26. Memorijal Siniša Razlog – 1. maj 2023.

                                                                                   

R A S P I S  

za 26. Memorijal Siniša Razlog u kajak-kanu spustu

O R G A N I Z A T O R  I

 – KAJAK KANU KLUB “VARTEKS” VARAŽDIN

– HRVATSKI KAJAKAŠKI SAVEZ

L O K A C I J A   S T A Z E

Kanal Hidroelektrane Varaždin od 3. mosta na kanalu do glavnog cestovnog mosta na rijeci Dravi kod Varaždina. Staza trasirana u dužini cca 3500 metara, težina vode 1 – 2.

D I S C I P L I N E

K-1 mlađi kadeti, kadeti, juniori, seniori, veterani, turisti  m/ž

C-1 mlađi kadeti, kadeti, juniori, seniori m/ž

C-2 juniori, seniori, turisti, turisti mix m/ž

SUP- juniori, seniori m/ž

Kadeti startaju u slalom čamcima.

S A S T A N A K

U ponedjeljak 1. 5. 2023. godine, u 9:30 sati kod prostorija „Kajak kanu kluba Varteks“ će se obaviti sastanak vođa ekipa i podjela startnih brojeva.

V R I J E M E   S T A R T A:

Mjesto starta: 3. most na kanalu HE Varaždin

Vrijeme starta spusta:   

        u 11:00 sati mlađi kadeti i kadeti grupni start slalom čamci

        u 11:05 sati turistički i SUP čamci grupni start

        u 11:10 sati ostali natjecatelji startaju minutnim intervalom.

P R I J A V E  NATJECATELJA

Moguće slanje prijava:

Mailom: Darko Tomašek – darkotomasek@gmail.com ,  Mario Šobak – sobakmario@gmail.com         

Telefon za info:  Mario Šobak – 098 372 854   

ROK ZA PRIJAVE: do 30. 4. 2023. do 18:00 sati ili do 9:00 sati na dan utrke kod prostorija kluba.

N A G R A D E

Prva tri (3) mjesta u svakoj kategoriji nagrađuju se medaljama, a najbrži natjecatelji kod kajaka (K-1) i kanua (C1) biti će nagrađeni pokalima.

Proglašenje rezultata i podjela nagrada obaviti će se jedan (1) sat nakon završetka natjecanja kod prostorija Kajak kanu kluba Varteks.

U P O Z O R E N J E

Natjecanje će se održati sukladno preporukama HZJZ. Svi natjecatelji startaju na vlastitu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu učinjenu direktnu ili indirektnu materijalnu štetu ili ozljedu natjecatelja.

NATJECANJE ĆE SE ODVIJATI PO PRAVILIMA   ICF-a.

Odgovori